Knurów: Uroczyste spotkanie z okazji Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.

0
345

   Knurowska siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Wilsona, była dzisiaj /18.12.2020/ miejscem uhonorowania w 30 lecie działalności Klubu HDK – PCK im. Floriana Ogana w Knurowie działaczy, członków i sponsorów Klubu.

   Wśród odznaczonych w 30 lecie działalności znalazł się – Klub HDK-PCK otrzymując Odznakę Honorową I. stopnia. Odznakę honorową II. stopnia uhonorowany został – p. Andrzej Jankowski z Klubu HDK PCK im. dr J. Zielenieckiego z Knurowa. Odznakę 4. stopnia otrzymał Łukasz Malinowski – sponsor Klubu F. Ogana w Knurowie. Odznakę 4. stopnia otrzymał działacz Klubu HDK PCK im. F. Ogana w Knurowie – Andrzej Klar. Odznaki Zasłużonego HDK 3 i 2. stopnia otrzymał ks. Maciej Niesporek. Ponadto na ręce Prezesa Stanisława Bogumiła wpłynęły podziękowania za działalność i zaangażowanie Klubu od Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka oraz wice Ministra Zdrowia.

foto: Stanisław Bogumił