W dniu 14 czerwca 2019 roku w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie Dni Knurowa.

Tegoroczne inauguracyjne Święto Knurowa ma wyjątkowo odświętny charakter, ponieważ na tę uroczystość zaplanowane zostało – nadanie Miastu „Insygniów Władzy”.

Autorami nowych symboli miejskich: sztandaru, herbu oraz flagi są eksperci heraldyczni – doktor nauk historycznych pani Małgorzata Kaganiec oraz pan Romuald Kubiciel.

Ceremonia nadania rozpoczęła się od pokazu filmu poświęconego procedurze i historycznym przesłankom nad którymi pracowali naukowcy.

Ceremonia przekazania insygniów ma charakter spójny dla wszystkich tego typu uroczystości. Rozpoczęła się od uzbrojenia sztandaru, przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, i Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepę.

Po chwili sztandar Miasta został przekazany w ręce pocztu sztandarowego, gdzie chorąży pochylił go, by Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta  oraz Sekretarz Miasta – pan Piotr Dudło, mogli oddać honory, po dokonaniu przez chorążego pocztu prezentacji Sztandaru.

Zaproszony do udziału w ceremonii został Radny Senior – Jerzy Pach, którego zadaniem było przekazanie w sposób godny, łańcuchów oraz pieczęci miasta.

W dalszej kolejności pracownik UM podał poduszkę z pieczęcią Sekretarzowi Miasta, który symbolicznie pieczętował akt okolicznościowy, następnie przekazał dokument Prezydentowi Miasta, a ten prezentował go publiczności.

Całą ceremonię nadania insygniów władzy poprowadził pan Romuald Kubiciel – ekspert heraldyczny.

Na zakończenie prowadzący zaprosił zebranych na uroczystą Mszę Świętą w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie, gdzie w niedzielę 16 czerwca, o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru Miasta.

Po historycznej części uroczystości, nastąpiło równie uroczyste wręczenie Odznaczenia Państwowego, nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który nadał Krzyż Zasługi osobie zasłużonej w działalności na rzecz rozwoju i rozpowszechniania turystyki, Adamowi Wala – prezesowi Koła PTTK Trion. Wręczenia w imieniu Prezydenta dokonał, Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Tradycyjnie na wydarzeniu uhonorowano zasłużonych mieszkańców miasta prestiżową nagrodą „ Laur Knurowa” oraz wyróżniono dzieci i młodzież nagrodą Prezydenta Miasta Knurów, za wyniki i osiągnięcia naukowe.

Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku przez Radę Miejską w Knurowie. Jest to najwyższe wyróżnienie miasta przyznawane przez Radę Miasta corocznie z okazji Dnia Knurowa za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach takich jak: gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport itp.. Laur Knurowa przyznawany jest w dwóch kategoriach: pierwsza z nich to kategoria osób fizycznych, zaś druga kategoria dotyczy instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

W bieżącym roku zostały przyznane  nagrody „Lauru Knurowa”:

w kategorii osób fizycznych Laur został przyznany pani Teresie Bochenek, zaś w kategorii instytucji Laur został przyznany Kołu PTTK Trion z siedzibą w Knurowie, reprezentowanemu przez Pana Adama Walę.

Prezentacje laureatów odbyły się w czasie krótkiej projekcji multimedialnej.

Nagrodę „Laur Knurowa” wyróżnieni otrzymali z rąk samego Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepy.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży knurowskiej za szczególne osiągnięcia naukowe.

Wśród laureatów znaleźli się:

  1. Martyna Tomecka – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 w Gliwicach, laureatka Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla dotychczasowych gimnazjów – – opiekun: Alicja Naróg, rodzice: Angelika Tomecka
  2. Dawid Puchalski – II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach, laureat XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun: Iwona Gacek, rodzice: Barbara Puchalska i Daniel Puchalski
  3. Hanna Litwin– Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – – opiekun: Aneta Orszańska-Sękowska, rodzice: Elżbieta Litwin i Wojciech Litwin
  4. Bartłomiej Dudek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun: Mirella Stolarczyk, rodzice: Joanna Dudek i Mariusz Dudek
  5. Alicja Powiecka– Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekunowie: Iwona Krzysztofik – Nachman i Iwona Maślanka, rodzice: Olga Powiecka i Marek Powiecka
  6. Aleksandra Izydorczyk –Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun: Olga Powiecka, rodzice: Anna Izydorczyk i Tomasz Izydorczyk
  7. Stanisław Lisek –Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun: Ewa Niedziałek, rodzice: Aleksandra Tunk-Lisek, Krzysztof Lisek
  8. Jan Mierzwa – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun: Mirella Stolarczyk, rodzice: Jolanta Mierzwa i Adam Mierzwa

Nagrody dla młodzieży wręczył pan Adam Rams Prezydent Miasta Knurów i pan Piotr Surówka Zastępca Prezydenta Miasta Knurów.

Ciekawym urozmaiceniem spotkania była tradycyjna część artystyczna.

W programie artystycznym tego wieczoru wystąpili:  „Krzysztof Nowakowski Flamenco Project” w składzie: Agnieszka Malicka – taniec, Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne, palmas, Grzegorz Skiba – gitara flamenco, cajon. Zespół rozpoczął inaugurację Dni Knurowa wykonując trzy utwory.

W dalszej kolejności na deskach Domu Kultury pojawiła się Orkiestra Dęta KWK „Knurów” wraz z solistami. Zgromadzeni mogli rozkoszować się do woli takimi utworami jak: 1) Moje serce to jest muzyk –  Martyna Wolsztyńska, 2) Yakety Sax – solo na saksofonach altowych Joanna Stasińska i Agnieszka Nawrat, 3) Sway – Joanna Świdrak, 4) Pod niebem Paryża- solo na akordeonie Piotr Zarzyka, 5) You Raise me up –  Katarzyna Joanna Sperczyńska, 6)  Czardasz Vittorio Montiego – solo na akordeonie Piotr Zarzyka, 7)  Good Stuff – solo na perkusji Krzysztof Nowakowski, 8)  Im so Exited – Joanna Świdrak i Martyna Wolsztyńska, 9) Hallelujah – zaśpiewały wszystkie solistki Joanna Świdrak, Martyna Wolsztyńska i Katarzyna Joanna Sperczyńska.

Soliści – Martyna Wolszyńska i Joanna Świdrak znane doskonale knurowskiej publiczności.  Katarzyna Joanna Sperczyńska – gościnnie z orkiestrą ( absolwentka AM w Katowicach i New York Acadmy.  Piotr Zarzyka – od kilku lat współpracuje z orkiestrą knurowską. Absolwent AM Katowice, stypendysta Ministra Kultury, laureat wielu nagród i konkursów.  Krzysztof Nowakowski – wirtuoz instrumentów perkusyjnych, wykładowca, na co dzień współpracuje w projektach Marcina Wyrostka. Od kilku lat związany z orkiestrą wspólnymi projektami.

W trakcie wydarzenia odbył się pokaz multimedialny z zapowiedzią Gwiazd Dni Knurowa 2019 oraz życzeniami od tegorocznych artystów dla mieszkańców Knurowa.

Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się,  m.in.: Parlamentarzyści na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pani Poseł Krystyna Szumilas, pan Poseł Paweł Kobyliński, władze województwa śląskiego – Wojewoda Śląski pan Jarosław Wieczorek wraz z Dyrektorem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach panem Marcinem Chroszczem (do niedawna jeszcze Dyrektor knurowskiego Caritasu), Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – pan Bartłomiej Kowalski, Przedstawiciel Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na czele z Członkiem Zarządu Metropolii Panem Grzegorzem Kwitkiem oraz Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Panią Małgorzatą Gutowską, a także Prezydent Miasta Knurów – pan  Adam Rams, Wiceprezydent Miasta Knurów –  pan Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta Knurów-  pan Tomasz Rzepa wraz z Radnymi Rady Miasta Knurów, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz Radni Rady Powiatu.

Ponadto w gronie gości znaleźli się: delegacje miast partnerskich: Svit na Słowacji na czele z panią Primatorką Daszą Wojsowiczową, węgierskiego Kazincbarcika na czele z panem Janoszem Cifra, przedstawiciel Czeskiej Trzebowej w osobie pana Ladislawa Wraspira oraz laureaci tegorocznej nagrody Lauru Knurowa oraz poprzednich edycji, tegoroczni stypendyści Nagrody Prezydenta wraz z nauczycielami i rodzicami.

Zaszczycili swoją obecnością:  Proboszcze knurowskich parafii oraz osoby duchowne – księdza dziekana Grzegorza Kusze, ksiądz Mirosław Pelc, ksiądz harcmistrz Piotr Larysz, siostra Celestyna ze Świetlicy błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, przedstawiciele sektoru górnictwa na czele z – Pełnomocnik Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej Panem Radosławem Załozińskim oraz Dyrektor Kopalni Knurów-Szczygłowice Grzegorzem Michalikiem wraz dyrekcją kopalni, pracownikami oraz przedstawicielami związków zawodowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Przedstawiciel Policji na czele z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach młodszym inspektorem Mariuszem Klepkiem, Przedstawiciel Straży Pożarnej na czele z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach starszym brygadierem Romanem Klechą oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach kapitan Radosław Piszcz, a także Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz mieszkańców Knurowa, przedstawiciele firm i zakładów pracy, przedstawiciele oświaty, nauczyciele, związki zawodowe oraz dyrekcje placówek oświatowych, wśród których obecna była tegoroczna laureatka „Lauru Knurowa” pani Teresa Bochenek, Pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, przedstawiciele mediów, jak również eksperci heraldyczni,  autorzy nowych symboli miejskich – doktor nauk historycznych pani Małgorzata Kaganiec oraz pan Romuald Kubiciel.

Uroczystą inaugurację w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach w profesjonalny sposób prowadził Tomasz Sadownik – kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Wokalnego „Calvi Cantores” oraz wokalista – baryton, a zarazem nauczyciel śpiewu, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej, a także School of Music University of Louisville (Kentucky, USA) w klasie śpiewu prof. Daniela Weeksa. Od 2012 roku dyrygent chóru kameralnego „Slavica Musa” w Knurowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku prowadzenie zespołów  wokalnych  i wokalno – instrumentalnych na Wydziale Kompozycji, Interpretacji,  Edukacjii i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Na zakończenie imprezy zaproszono gości do holu Domu Kultury na przygotowany specjalnie dla ich poczęstunek oraz poinformowano o dyspensie, udzielonej przez księdza Dziekana Grzegorza Kusze.

Natomiast Prezydent Miasta Knurów – pan Adam Rams serdecznie zaprosił wszystkich mieszkańców na zbliżający się weekend, bo przygotowano szereg imprez i wydarzeń o charakterze zarówno kulturalnym, jak i sportowym z okazji  Święta Knurowa. Na Placu700-lecia wystąpią artyści, wśród których każdy z mieszkańców Knurowa znajdzie coś dla siebie.

Relacja: Agnieszka Łyko