Knurów: Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni w MSP6

0
2576

   Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie wzbogaciła się dzięki wsparciu WFOŚ oraz Gminy Knurów o nową multimedialną salę do nauki przyrody i biologii, której opiekunką i pomysłodawczynią jest Justyna Kwaśniok – powiedziała podczas otwarcia dyrektor placówki – Barbara Hankus.

  Oprócz zaplecza informatycznego, składającego się z laptopa, tablicy multimedialnej, elektronicznych mikroskopów i interaktywnego dywanu, dostosowane zostało również zaplecze przyrodnicze składające się z „domków” dla owadów.

 To już piąta, Zielona pracownia, w placówkach oświatowych w naszym mieście – powiedział, gratulując zaangażowanym w powstanie pracowni – prezydent Piotr Surówka.

  Część florystyczno-przyrodniczą uzupełniają kwiaty, wśród nich storczyki o których m.in. prezentacje przygotowaną przez uczniów , mogli wysłuchać zaproszeni goście. Wśród nich przedstawicielka europarlamentarzystki – Izabeli Kloc, z-ca prezydenta Miasta – Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta – Tomasz Rzepa wraz z radnymi, dyrektor MCE – Anna Misiura z z-cą Tomaszem Lewickim i Witoldem Dumała – głównym księgowym MCE oraz dyrektorami placówek oświatowych miasta Knurów.

  Bogate zaplecze z pewnością przyczyni się do bardziej ambitnego podejścia do nauki, gdzie nie tylko z książek, ale również osobiście można będzie przyglądać się zachowaniu owadów, angażować się w ich rozwój, dbanie o czystość, karmienie itp.

  Od tej pory lekcje z pewnością będą miały mniej monotonny przebieg.