Knurów: Ulica Jordana w Krywałdzie przejdzie w najbliższym czasie metamorfozę !

0
299

To efekt rozstrzygniętego przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych na odcinku od ul.Powstańców do ul.Michalskiego.

Przetarg przygotowany przez Urząd Miasta w Knurowie wygrała firma Energobud z Rudy Śląskiej, która za kwotę blisko 530 tysięcy złotych wykona zaplanowaną inwestycję. Termin realizacji zadania ustalono na 10 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

W zakres prac wejdzie między innymi wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz wybudowanie przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Powstańców. Projekt zadania przewiduje także budowę nowoczesnego oświetlenia, w tym montaż 11 słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi (zdjęcie poglądowe).

Info: knurow.pl