Knurów: ul Puszkina

Strażacy mają dzisiaj ręce pełne roboty.

Prostujemy informacje,

Jedna z lokatorek poczuła zapach ulatniającego się gazu i zgłosiła sprawę na straż pożarną, celem sprawdzenia.