Członkowie TG „Sokół” w przedświąteczną sobotę zorganizowali turniej strzelecki na który zostali zaproszeni Gliwiccy Strzelcy.

Strzelaliśmy z broni krótkiej kal. 9mm oddając do tarczy 15 strzałów z czego 10 było punktowanych. Najlepszym zawodnikiem tego dnia został reprezentant Strzelców kol. Biskup. Kolejne miejsca należały do naszych druhów. Następne godziny spędziliśmy na doskonaleniu technik strzeleckich min. poruszanie się z bronią oraz bojowe przejścia ze zmianą broni z krótkiej na długą. Całość zajęć poprowadził druh Remigiusz za co mu serdecznie dziękujemy.

W tym samym czasie osoby, które oczekiwały na swoją kolej w strzelaniu, mogły uzupełniać swoją wiedzę radiową na zajęciach prowadzonych przez druha Piotra.

Po powrocie ze strzelnicy spotkaliśmy się w jednej z Knurowskich restauracji gdzie podczas symbolicznej wigilijnej kolacji zostały przyznane wyróżnienia dla naszych druhów za całoroczną aktywność.

info: Towarszystwo Gimnastyczne Sokół Knurów