„Teaching creativity in schools, inspired by Edward de Bono”

    Od 04 do 10 sierpnia 2019 r. Katarzyna Knop, Katarzyna Machnik i Mirosława Wojtaszek uczestniczyły w kursie „Teaching creativity in schools, inspired by Edward de Bono” z projektu Erasmus + „Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej”.

Kurs ten odbył się w Lubljanie w Słowenii i poszerzył wiedzę uczestniczek z zakresu uczenia młodych ludzi kreatywnego myślenia w szkole i poza nią. Pobyt za granicą zaowocował również możliwością zobaczenia ciekawych miejsc, poznania ludzi z innych krajów, ich sposobu myślenia i kultury.

info: msp1 knurów