Knurów: Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju

0
424

Betlejemskie Światło Pokoju 2021 z tegorocznym hasłem „Światło Nadziei” dotarło do 14 instytucji.

Harcerze z Knurowa przekazali betlejemski ogień do:

– Dyrekcji KWK Knurów-Szczygłowice

– Komendy Miejskiej w Knurowie

– Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

– Izby Tradycji

– Przeglądu Lokalnego

– Straży Miejskiej

– Producenta Przyczep Wiola

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

– Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Knurowie

– Urzędu Miasta Knurów na ręce Prezydenta Adama Ramsa

– Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Ośrodek Caritas Archidiecezji Katowickiej

– Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

– Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

– Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9

Agnieszka Łyko