W dniu wczorajszym w Szpital w Knurowie gościliśmy Pana Waldemara Dombka – Starostę Gliwickiego, który odwiedził Oddział Położniczo-Ginekologiczny. W trakcie spotkania z Ordynatorem doktorem Krzysztofem Arabskim Pan Starosta zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem oddziału.

   Panu Staroście zaprezentowano również nowoczesny aparat USG Samsung HS 50, który Szpital nabył ze środków własnych. Urządzenie to służy do oceny dobrostanu płodu- biometrii, narządów, przepływów w tętnicach: pępowinowej, środkowej mózgu,macicznej, łożyska i płynu owodniowego, w celu diagnostyki i ewentualnego leczenia płodu co pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z patologią ciąży.

info: szpital w knurowie

REKLAMA