Miło nam poinformować, że po zakończonym II etapie modernizacji Stadionu Miejskiego obiekt ten uzyskał pozwolenie na użytkowanie i już w dniu 16 sierpnia o godz. 17.00 rozegrany zostanie na nim mecz ligi okręgowej pomiędzy Concordią Knurów a ŁTS Łabędy.

Wydarzenie to jest okazją do przypomnienia historii przebudowy stadionu.  W ciągu kilku lat obiekt przy ul. Dworcowej zmienił się diametralnie i stał się nowoczesnym i funkcjonalnym. W niepamięć odeszły stara przeciekająca zadaszona trybuna, rozsypujące się zardzewiałe ogrodzenie i zalewiska na murawie powstające po większych opadach deszczu.

I etap modernizacji Stadionu Miejskiego (2013-2017):

Decyzja o przebudowie stadionu podjęta została jeszcze w 2013 roku, kiedy to została zakupiona dokumentacja budowlana. Pierwsze prace rozbiórkowe ruszyły pod koniec 2015 roku, a kilka miesięcy później rozpoczęto I etap budowy kanalizacji deszczowo-sanitarnej. W kwietniu 2016 roku wyremontowano ogrodzenie stadionu, powstały nowe wiaty dla zawodników, zainstalowano nowe bramki, zrekonstruowano trybuny. We wrześniu 2017 roku wykonano drugi etap budowy kanalizacji deszczowo-sanitarnej.

II etap modernizacji Stadionu Miejskiego (2019-2020)

„Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 – II etap (działki nr 2141/20 i nr 2141/59)”.

W 2019 r. wykonano:

 1. Rozbiórkę istniejącej trybuny od strony południowej wraz z usunięciem nasypu
 2. Rozpoczęto budowę środkowej części trybuny.

W 2020 roku wykonano:

 1. Budowa środkowej części trybuny – etap I, środkowy sektor.

A) Wykonanie konstrukcji trybuny.

B) Wykonanie konstukcji stalowej dachu nad trybuną.

C) Wykonanie instalacji: odgromowej, elektrycznej i zasilającej, hydrantowej trybuny.

 1. Dostawa, posadowienie i montaż kontenerowego budynku komentatora na trybunie.
 2. Dostawa i montaż systemu monitoringu oraz nagłośnienia.
 3. Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z konstrukcją.
 4. Wydzielenie boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach 96,0 x 56,0 m (pole gry 90,0 x 52,0 m) na istniejącej nawierzchni.
 5. Montaż dwóch bramek stałych o wymiarach wewnętrznych 7,32 x 2,44 m.
 6. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego na boisku treningowym.
 7. Montaż elementów ogrodzenia panelowego h=4,10 m.
 8. Montaż bramy rozwieranej o szerokości 6,0 m.
 9. Montaż dwóch furtek o szerokości 1,5 m.
 10. Montaż piłkochwytu h=8,00 m za bramkami na boisku treningowym.
 11. Uzupełnienie fragmentu drogi wewnętrznej mieszanką asfaltobetonową wraz z ułożeniem podbudów i krawężników.
 12. Przycinka sanitarna drzew w pobliżu projektowanego ogrodzenia wzdłuż ul. Wagowej.
 13. Wycinka drzew przed budynkiem szatniowym oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

Modernizacja finansowana jest ze środków Gminy Knurów. W planach jest dalsza część modernizacji Stadionu, m.in. remont budynku klubowego i rozbudowa trybun. O kolejnych etapach inwestycji będziemy informować na naszej stronie.

Info: MOSiR Knurów