Knurów: Sprzedany budynek przy Dworcowej 38 za…

0
960

Knurów:

#zostatniejchwili

Wygląda na to że do knurowskiego magistratu, Dzieciątko przyszło dzisiaj i…

Budynek byłego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Dworcowej 38A został sprzedany.

Nowym właścicielem została firma Atex z Pilchowic, która przystąpiła do licytacji z trzema firmami z terenu Śląska i wylicytowała nieruchomość za kwotę…

8.590.000 zł

pisaliśmy o tym
——- więcej informacji na naszej platformie IKNW:

Knurów: Budynek przy ul. Dworcowej 38A idzie pod „młotek”

⬇️⬇️⬇️

Informacja podana przez oficjalny fanpage miejski….

Udany przetarg w Gminie Knurów

W dniu dzisiejszym z powodzeniem zakończył się przetarg na nieruchomość przy ul. Dworcowej 38.

Wartość wywoławcza nieruchomości, w której niegdyś znajdowała się Fundacja Rozwoju Lokalnego, została ustalona na kwotę 5 088 472,00 zł netto, określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Warto dodać, że w obszar przedmiotu licytacji wchodziło 9 działek.

Do postępowania przetargowego zgłosiły się 4 podmioty. Po aż 69 postępowaniach („kto da więcej”), nieruchomość została sprzedana w pierwszym przetargu za kwotę 8 599 537,00 zł netto, czyli aż 69% więcej w stosunku do ceny wywoławczej.

Oficjalne wyniki przetargu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów po okresie co najmniej 7 dni, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wyżej opisana transakcja świadczy o atrakcyjności, a zarazem coraz większym zainteresowaniu przez inwestorów Knurowem.

⬇️⬇️⬇️