W dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 w „Sztukaterii” odbyło się spotkanie z pisarzem – Andrzejem Kapłankiem.

Andrzej Kapłanek (ur. 1940) po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pracował na wysokich stanowiskach w przemyśle (m.in.: był dyrektorem kopalni Szczygłowice), łącząc swoje zawodowe zainteresowania z pasją poznawania otaczającego go świata i ludzi. W poszukiwaniu śladów dawnych kultur i zaginionych cywilizacji przemierzał Azję, Afrykę i Amerykę, podążając tropami archeologicznych zagadek, opierających się jak na razie skutecznie ludzkiemu poznaniu.

Podróże, które odbył, zaowocowały dwoma książkami: „Tajemnicze Andy” i „Śladami Pierzastego Węża”. Wprowadzają one szczegółowo w świat kultur prekolumbijskich zaskakujących ogromem swoich dokonań.

Obecnie nazywany jest „Człowiekiem Renesansu”. Prozaik, poeta, podróżnik, żeglarz, autor kilkunastu książek, które pobudzają wyobraźnię, prowokują do tworzenia własnych hipotez, wywołują spory. Przemierzając świat, śledząc meandry ludzkich myśli, szuka odpowiedzi na wiele trudnych i niewygodnych pytań o początkach naszej cywilizacji, sensie istnienia.

Na swoim spotkaniu autorskim Andrzej Kapłanek opowiadał o swoim życiu, o swojej twórczości, o tym jak podróżowanie motywowało go do pisania książek. Mówi również o tym, jak ciekawe i niesamowite jest to, że setki, tysiące kilometrów za wielkimi wodami żyją ludzie „choćby z epoki neolitu” i jest to nie do pojęcia, że między tymi ludźmi, a ludźmi z Europy („z XXI w.” ) jest taka różnica w ich kulturach i cywilizacjach.

Materiał: Michał Musiał