Knurów: Spotkanie w temacie dofinansowania projektu Słoneczna Gmina Knurów

 

“Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” z możliwością uzyskania dotacji do 80%.

Na spotkaniu zostały omówione założenia programu. Była także możliwość złożenia ankiet przez mieszkańców zdecydowanych na wzięcie w nim udziału. 

Przypominamy, iż ankiety można składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów do dnia 12.03.2018 r.  Ankieta dostępna w wersji elektronicznej jako załącznik do niniejszej informacji. W wersji papierowej można ją pobrać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

/scenopis ze spotkania/
Montaż instalacji fotowoltaicznej. Plan pomysł gminy w walce z niską emisją. Działanie w Sląskim Urzędzie Marszałkowskim. Projekt na granty do końca roku .

Pierwsze inwestycje planowane na rok 2019.

Wkład własny będzie wymagany.

W II części prezentacji dowiemy się w jaki sposób można wziąć udział w projekcie i skorzystać z dofinansowania.

Prezentacja:  Zasady działania paneli fotowoltaicznych.

Sercem całego systemu jest inwerter czyli falownik. Jest dobierany na podstawie ilości paneli. Jedno albo trójfazowe w zależności od instalacji w budynku. Powyżej 3kW instalacje tylko 3 fazowe, jest to ważne i wymagane będzie  przy odbiorach przez Tauron.

Inwerter podłączony jest do sieci wewnątrz budynku. W sytuacji kiedy brak odbioru lub mały odbiór, jest możliwość oddawania tej energii do sieci. Prywatne osoby mogą oddawać energie do sieci i potem odbierać w przeliczniku jako x0.8.  Czas jaki jest zawarty w umowie to 6 lub 12 mc, na odebranie tej energii. Nie można, nie ma możliwości,  zarabiać na instalacji – czy też sprzedaży wyprodukowanej energii,  jedynie możemy wykorzystać ją na użytek własny w budynkach mieszkalnych.
Oszczędza się  0.60 zl na kWh, jeżeli odbieramy z sieci to kwota ta pomniejszona jest o 20% – sieć jest tylko magazynem tej energii.

Licznik energii elektrycznej dwukierunkowy, zakłada Tauron.

Nie stosuje się akumulatorów energii od kilku lat.

Istnieją instalacje hybrydowe. Nie będzie tego w projekcie, który jest proponowany.

Zakup i montaż paneli, inwertera, okablowanie, uziemienie – ta kwota będzie jako dotacja z miasta.

Zgłoszenie do taurona i podpisanie umowy po stronie prosumenta / osoby która jest jednocześnie producentem i konsumentem, ale jest wyłącznie osobą fizyczną /

Jedyna obsługa wg. prowadzącego to mycie kolektorów, żeby była ich odpowiednia sprawność. Co najmniej 20 lat panele mają gwarancję i nie wymagają obsługi, konserwacji itd.

Około 2 do 2.5 roku to czas spłaty instalacji urządzeń.

Warunki jakie muszą być spełnione – to musi być tytuł prawny do nieruchomość. Tylko na cele mieszkalne budynek.
Nie ma możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej na danym adresie /Przez 5 lat nie można na tym adresie prowadzić działalności gospodarczej/ 

Prosumentami nie mogą być przedsiębiorcy.

Jedynym rozwiązaniem są dwa osobne liczniki i od instalacji zasilającej mieszkanie, może być wykorzystana dotacja.

Umowa kompleksowa tylko z Tauronem.

Obowiązek wykorzystania przez 5 lat. Nie można wynajmować nieruchomości. Bo jest to również traktowane jako działalność gospodarcza.

Dobór instalacji.

Pierwszym  założeniem jakie przyjmujemy to że z 1 kW rocznie 1000 kWh. Nie może być instalacja bardziej przewymiarowana niż 20%.
Limit 120%.

Wsparcie dotyczy instalacji 2 do 5 kW.

Obowiązkiem projektanta jest nie przewymiarowanie instalacji, a z reguły tej granto-biorca będzie rozliczany przez 5 lat trwania projektu.

Warunki zabudowy:

Panel o wym. 1×1.7 najpopularniejsza instalacja to 17m2. Na południe bez kominów w przypadku instalacji 3 kW to 10 paneli.

Do 300m2 budynku 8% stawka VAT , większy ponad 23%, na gruncie, pom. gospodarczych 23% stawki VAT.

Warunki montażu:

Inwerter w pomieszczeniach suchych, wentylowanych – potrzebna powierzchnia 1×1 m.

Poziom dofinansowania:

5 – 7 tys brutto z Vatem 8%.
Dofinansowanie wypłacane od 1 kW mocy zainstalowanej i wynosi 80% nie więcej jak 4000 zl brutto. Łącznie nie więcej jak 20.000 zł.

Wybieramy wykonawcę który wykona instalacje wg wytycznych wskazanych przez Radę Miasta. Po kontroli wykonania zwrot.

Robimy projekt, kupujemy. montujemy, uziemiamy i podłączamy. Protokół odbioru i karty elementów wmontowanych. Sami wybieramy wykonawcę. Przez 5 lat użytkownik, odpowiada za działanie instalacji. W przypadku jej nie działania ma doprowadzić do sprawności lub oddać dofinansowanie.

Uwaga!
Nie ma żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie. Nie ma firm, osób czy też stowarzyszeń itp. które mogą pobierać opłaty jakiekolwiek.

Z ramienia gminy projekt koordynuje – Krzysztof Stryczek kierownik UM.
Spotkanie prowadził specjalista Paweł Syrek z zewnętrznej firmy Altima.

Szczegóły: http://www.knurow.pl/fundusz/Sloneczna_Gmina_Knurow.html