Zapraszamy mieszkańców miasta Knurowa na spotkanie organizowane w ramach uruchomionego przez Ministerstwo Środowiska Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 4 października o godzinie 17.00 w sali kinowej „Kina – Scena – Kultura” w Knurowie przy ul. Niepodległości.

   Spotkanie poprowadzi Firma „Berm” Sp. z o.o., której Ministerstwo Środowiska zleciło organizację akcji informacyjnej n.t. w/w programu, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

   Inicjatywa skierowana jest w szczególności do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź osób realizujących plan budowy domu jednorodzinnego.

Info: knurow.pl