W knurowskim klubie spółdzielczym Gama odbyło się spotkanie diabetyków. Wstęp poprowadziła pani prezes Lidia Lach.

Ze stowarzyszeniem wyjazd na wycieczkę do miejscowości Ujazd Studzionka – 22 maja. Wspomniany został plan wycieczki oraz określony koszt. Zapisy prowadzi p. Ania lub/i p. Zbyszek.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – budynek Przychodni Zdrowia.