Rozstrzygnięto kolejny konkurs dotacyjny
 

115 tys. złotych trafi do klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Knurowa, z przeznaczeniem na rozwój sportu senioeskiego w takich dyscyplinach, jak m.in.: kockboxing, futsal, piłka nożna, sporty siłowe, pięściarstwo.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

W rezultacie, 9 wniosków klubów bądź stowarzyszeń sportowych zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 34/BWP/2020 z dnia 28.01.2020r.

 

 

kliknij i zobacz wykaz

Info: knurow.pl