Knurów/Rozewie: Obóz harcerski nad morzem w Rozewiu…

0
412

Harcerze z knurowskiej drużyny w 10-osobowej grupie uczestniczą w obozie harcerskim nad morzem w Rozewiu. Jest to baza hufca Jawor, a organizatorem wyjazdu jest Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej.

Młodzi skauci biorą czynny udział w życiu obozu, uczestniczą w wycieczkach i odpoczywają ładując akumulatory przed nowym rokiem szkolnym. Czuwaj.

info: ZHP Knurów