POROZUMIENIA 2019

Informacja o aktualnie zawartych porozumieniach:

1. Bydgoszcz
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 50,00 zł
– członkowie OPZW Bydgoszcz wnoszą składkę w wys. 50,00 zł
2. Elbląg
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Elbląg wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
3. Jelenia Góra
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Jelenia Góra wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
4. Kalisz
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 80,00 zł
– członkowie OPZW Kalisz wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
5. Legnica
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Legnica wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
6. Olsztyn
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 120,00 zł
– członkowie OPZW Olsztyn wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
7. Radom
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Radom wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
8. Szczecin
8.1. Członkowie Okręgu PZW w Katowicach nabywają prawo do wędkowania w Okręgu PZW w Szczecinie po wykupieniu ulgowej składki z brzegu obowiązującej na wodach nizinnych lub wodach krainy pstrąga i lipienia (składki obejmują spinning), wnoszą:
a) 75,00 zł – składkę niepełną ulgową nizinna, na wody nizinne – uprawnia do wędkowania na dwie wędki lub spinning z brzegu,
b) 93,00 zł – składka niepełna ulgowa górska – uprawnia do wędkowania na wodach pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning z brzegu. Składka obejmuje wody nizinne,
c) 20,00 zł – składka pełna dla odznaczonych złotą odznaką PZW z więcami – uprawnia do wędkowania na wody nizinne, wody krainy pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling,

8.2 Na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową wymagane są odrębne zezwolenia wg składek uzupełniających zawartych w tabeli składek okręgowych na 2019 r. w wysokości:
a) 60,00 zł – z łodzi,
b) 120,00 zł – metodą trollingową;

8.3 Członkowie Okręgu PZW w Szczecinie wnoszą pełną składkę roczną w wysokości 100,00 zł z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Porozumienia*.
* Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Katowicach i Okręgu PZW w Szczecinie.
9. Wałbrzych
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Wałbrzych wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
10. Wrocław
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
– członkowie OPZW Wrocław wnoszą składkę w wys. 100,00 zł
11. Zielona Góra
– członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 110,00 zł
uprawniającą do wędkowania wszystkimi metodami
lub wędkowanie bez łodzi 90,00 zł
– członkowie OPZW Zielona Góra wnoszą składkę w wys. 100,00 zł

Brak porozumienia z Okręgami:
– bielskim,
– opolskim,
– częstochowskim,
– krakowskim,
– kieleckim

Bielsko-Biała – porozumienie na korzystanie z wód krainy pstrąga i lipienia (200 szt. składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w formie znaków wartościowych wraz z zezwoleniami na amatorski połów ryb)

Opole – porozumienie na wody graniczne
– Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW
Katowice – obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 – wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.
– Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz obwodem rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.

UWAGA:
Zgodnie z § 3 pkt 3 Porozumienia – Członkowie Okręgów, z którymi zawarto porozumienie – są uprawnieni do wędkowania na ogólnodostępnych nizinnych i górskich wodach Okręgu PZW w Katowicach wszystkimi metodami, jeżeli przed zawarciem Porozumienia są na terenie okręgu macierzystego członkami kół przez minimum 3 lata lub są na nim na stałe zameldowani.

info: PZW Koło nr 28 Knurów