Knurów

Knurów: Przetarg na mieszkanie – ul. Aleja Piastów 8A/7

Knurów:
 
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
      Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,70m2 składające się z 1 pokoju, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 8A/7– III piętro.
 
Cena wywoławcza 113.000,00 zł.
 
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu – 25.05.2023 r. o godz. 10:00.
 
Wadium w wysokości 13.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
 
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz. 15:00.
 
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 22.05.2023 r. od godz. 15:00 do 16:00
 
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Organizacyjnych telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.