Knurów: Przebudowa drogi wojewódzkiej 921…

0
650

28 czerwca starosta gliwicki Waldemar Dombek uczestniczył w obradach Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas tego posiedzenia Zarząd Województwa Śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za miniony rok, zapadły też decyzje finansowe istotne dla naszego powiatu.

– Serdecznie gratuluję Zarządowi Województwa Śląskiego wysokiej oceny jego pracy w minionym roku, co radni wojewódzcy wyrazili poprzez przyznanie absolutorium – mówi Waldemar Dombek. – Oznacza to utrzymanie dotychczasowych linii i priorytetów, jakimi kieruje się marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz jego współpracownicy w kontaktach z samorządami, a tym samym dobrej współpracy z Powiatem Gliwickim.

W trakcie czerwcowej sesji radni przyjęli także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030. Znalazła się w nim m.in. pozycja bardzo istotna dla infrastruktury drogowej na terenie powiat gliwickiego – blisko 50,5 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej 921 w Knurowie. Zaplanowany remont obejmie odcinek tej drogi od ul. Dworcowej – w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości – do granicy z gminą Gierałtowice. Na ten cel przeznaczono w 2022 roku 450 tys. zł, w 2023 – 10 mln zł, w 2024 – 15 mln zł i w 2025 – 25 mln zł.

– To dla nas bardzo dobra informacja – komentuje starosta Waldemar Dombek. – Na ten remont od lat czekali mieszkańcy Knurowa oraz naszego powiatu, gdyż droga wojewódzka jest w tym miejscu w bardzo złym stanie. Było to przedmiotem licznych interpelacji radnych, zarówno miejskich, powiatowych, jak i wojewódzkich. Wraz z samorządowcami z Knurowa cieszę się z bardzo dużych środków, jakie Województwo Śląskie przeznaczyło na ten cel w najbliższych latach.

Info: starostwogliwice.pl