InformacjeKnurów

Knurów: Przebudowa Alei Lipowej

Wczoraj sygnalizacja zabudowana na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Al. Lipowej w Knurowie została przełączona w tryb awaryjny. Działanie wynika z realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – II etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe nr 2981 S ul. 1-go Maja i nr 2982 S ul. Szpitalna”, którego Inwestorem jest Gmina Knurów.

Wykonawcą robót jest firma P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA Sp. J. z/s w Czeladzi. Planowane zajęcie pasa drogowego ul. 1-go Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Al. Lipowa wyznaczone zostało do dnia 16.08.2023 r. – jest to również umowny termin zakończenia w/w zadania. Jak wynika z pozyskanych od Gminy informacji, ul. Al. Lipowa zostanie wyłączona z ruchu na cały okres prowadzenia prac.

W związku z tym Zarząd Dróg zwraca się do użytkowników ulic o zachowanie szczególnej ostrożności na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz o wyrozumiałość.

Info: Powiat Gliwicki – profil informacyjny