Dzień 26.09.2018 rok był dniem wyjątkowym. W tym dniu w Miejskim Żłobku w Knurowie przy ulicy Wiosennej 1 odbyła się próbna ewakuacja.

Dodatkowo odwiedzili nas strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. Strażacy obserwowali jak dzieci i opiekunowie opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren budynku żłobka. Zaplanowane działania przebiegły szybko, sprawnie, bez paniki i na wesoło. Przed budynkiem żłobka czekała na dzieci wyjątkowa niespodzianka – dwa wozy Straży Pożarnej, które wzbudziły ogromny zachwyt i podziw dzieci. Sygnały odjeżdżających wozów strażackich były dopełnieniem niespodzianki.

Zaprosiliśmy miłych gości do spotkania za rok. Ćwiczenia tego typu są bardzo istotne w procesie edukacji, gdyż uczą już od najmłodszych lat szybkiego, zorganizowanego
i pozbawionego elementu strachu i paniki opuszczenia miejsca zabawy w sytuacji zagrożenia pod czujnym okiem opiekunów.

Info: Miejski Żłobek w Knurowie