Knurów: Poznaliśmy nazwiska Członków RN LWSM na lata 2022-2025

0
452

Knurów:

Zainteresowani Członkowie LWSM w Knurowie, zapewne spodziewali się takiego wyniku 🙂

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE NA KADENCJE 2022 -2025 (zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętą na częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 5, 6, 7, 8, 9 września 2022 r.)

1. Zbigniew Auer
2. Błaszczyk Zdzislaw
3. Cisek-Maniak Urszula
4. Didek Edward
5. Dziubliński Robert
6. Jurczyga Eugeniusz
7. Kamiński Zbigniew
8. Konarska Katarzyna
9. Kościarz Szymon
10. Maj Ewelina
11. Michalak Stawomir
12. Nawrot Kamil
13. Reszelewski Jerzy
14. Skiba Michał
15. Skowroński Krzysztof