Knurów: Poznajemy zawody – leśniczy w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ZSP nr 2

0
745

Poznajemy zawody – leśniczy w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ZSP nr 2 w Knurowie

Do naszego przedszkola co miesiąc zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów. W tym miesiącu odwiedził nas – Leśniczy Pan Tomasz Majer z Książenic.

Celem spotkania było: zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

Leśniczy zaznaczył, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Wyjaśnił, jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta. Podkreślał, że w czasie srogiej zimy dokarmianie jest koniecznością, a jeśli zacznie się dokarmiać zwierzęta, nie można tego zaniechać. Podczas spotkania dzieci miały również okazję posłuchać bajki o niedźwiadku pt.”Zimowy dzień” i tym sposobem pan Tomasz również zapropagował akcje „Cała Polska czyta dzieciom”.

Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Pan Leśniczy przybliżył dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Na koniec wszyscy gorąco podziękowaliśmy gościowi laurką i upominkiem od dzieci za tak ciekawe spotkanie.

materiał: Joanna Kowalska