KnurówNewsy

Knurów: Pożar w kopalni KWK Knurów – Szczygłowice

26 stycznia o godzinie 4:30 w kopalni KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice doszło do pożaru po robotach strzałowych. Trwa akcja przeciwpożarowa. Z zagrożonego rejonu wycofano pracowników, nikt nie doznał obrażeń. 

Do pożaru doszło chodniku 16b w pokładzie 407/3, na poziomie 850 metrów,objawiał się wzrostem stężeń tlenków węgla. Wzrost zawartości tlenków węgla w chodniku nastąpił po robotach strzałowych wykonywanych w czole przodka chodnika. Z zagrożonego rejonu wycofano 10 pracowników.

Podczas powstawania zagrożenia i wycofywania załogi nikt nie doznał obrażeń. Trwa akcja przeciwpożarowa polegająca na odizolowaniu miejsca pożaru od pozostałej części kopalni.

Nadzór nad akcją prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Info: nowiny.pl