Knurów:

Na naszych oczach, do historii przechodzi pomnik Poległych Górników, mieszczący się w parku na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Kopalnianej .

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do postawienia w tym miejscu Pomnika św. Barbary – patronki miasta.

 

pisaliśmy o tym :

Knurów: Wybrany został projekt rzeźby św. Barbary

 

 

Knurów/Gliwice: Z wizytą u św. Barbary.