W dniu dzisiejszym odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr roku szkolnego 2018/19 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6.

Nagrodzono najlepszych uczniów, rozdano nagrody, rozstrzygnięto wyniki konkursu „Mój mniejszy przyjaciel” i konkursu czytelniczego oraz rozdano dyplomy za 100 % frekwencję.

Pan dyrektor życzył wszystkim bezpiecznego wypoczynku w nadchodzących feriach zimowych.

Radzie Rodziców dziękujemy za nagrody.

info: msp6 knurów