Knurów: Podsumowanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań w LWSM

0
1993

W dniu 10 lutego 2023 r. zakończyło się 5-cio częściowe Walne Zgromadzenie Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie,
którego hasłem przewodnim była ekonomia, czyli „zmniejszenie wydatków i obniżenie czynszów”.

Drodzy Państwo, osiągnęliśmy wspólny sukces: likwidując Rady Osiedla, zmieniając ilość składu Rady Nadzorczej z 15 na 7 członków, dokonując zmian zapisu w Statucie dotyczącym, kto nie powinien kandydować do Rady Nadzorczej, aby wyeliminować układy rodzinne i koleżeńskie w tym finansowe, zmniejszając wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia oraz finalnie, żeby zmiany te mogły wejść w życie praktycznie od razu odwołując 15 osobowy /w zasadzie 14, ponieważ jej Przewodniczący złożył rezygnację na tydzień wcześniej/ skład Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2022-2025.

Przedstawiamy zaangażowanie w kolejnych częściach, a w odnośnikach artykuły ze szczegółami poszczególnych zebrań:

Wojska Polskiego I – Ze 1968 członków uprawnionych na zebranie stawiło się 194 uprawnionych w tym pełnomocnicy. /25/

Wojska Polskiego II – Na 1897 członków uprawnionych do głosowania, stawiło się 217 osób / w tym 29 pełnomocnictw/

1000 lecia PP – Na 2349 członków uprawnionych do głosowania, stawiło się 153 osoby / w tym 19 pełnomocnictw/

przy ul. Pocztowej i ul. Spółdzielczej – 380 członków ; brało udział 34 osoby / w tym 5 pełnomocnictw /

osiedle Szczygłowice – na 560. członków uprawnionych do głosowania, stawiło się. 84 osoby / w tym 2 pełnomocnictwa/ –

 

Podsumowując :
682 osoby wzięły udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LWSM w Knurowie. Nie wiem, czy ktoś pamięta podobny wynik z którejkolwiek edycji – wyborczej, jak i sprawozdawczej, w jakimkolwiek przedziale lat.
Zdecydowana większość opowiedziała się za proponowanymi przez nas zmianami.
Wyniki mówią same za siebie, MY Członkowie Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie CHCEMY ZMIAN!
Płacimy, więc oczekujemy przemyślanego, ekonomicznego i transparentnego wydatkowania naszych pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Spółdzielni.

W imieniu wszystkich członków LWSM w Knurowie, pragniemy podziękować, tym członkom Spółdzielni, naszym Sąsiadom, którzy uznali cel Walnego Zgromadzenia za ważny i wzięli czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków LWSM w Knurowie oddając swoje „głosy” za zmianami. Słowa podziękowania należą się również tym, którzy sami wsparli nasze działanie w zbieraniu podpisów z osiedli WPI, WPII i Pocztowa/Spółdzielcza.

Dzięki Waszej/Naszej Spółdzielców obecności i zagłosowaniu już wiemy, że zaoszczędziliśmy 2 miliony 115 tysięcy 503 zł. / lekką ręką licząc 20 luksusowych samochodów /

DZIĘKUJEMY!
Komitet Inicjujący Zmiany w LWSM w osobach: Henryk Hankus, Krystyna Romańczuk, Stanisław Kalisz, Jacek Wrażeń, Arkadiusz Łyko

O godzinie 15:00 w czwartek, zbiera się komisja składająca się z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnych Zebrań w celu sporządzenia końcowego protokołu.