Knurów: Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Górnikiem Zabrze i Miastem Knurów.

0
87

Odbywa się spotkanie w knurowskim magistracie, związane z podpisaniem Listu Intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy knurowskim magistratem – z-ca Prezydenta Piotr Surówka a Górnikiem Zabrze – w osobie Andrzeja Paska, Członka Zarządu.

/arc/