„Pierwsza pomoc w mieście” to kolejny projekt Gram Kibicuje Pomagam, mający na celu edukowanie dzieci i młodzieży knurowski Szkół w nabyciu umiejętności w niesieniu pierwszej pomocy.

W dniu dzisiejszym akcja przeprowadzana była na sali gimnastycznej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie. W trakcie tej części przewidziano edukację dla około 280 osobowej grupy dzieci

W realizacji projektu zaangażowani oprócz Gram Kibicuję Pomagam, którego twarzą jest Jacek Szurgot, są wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Knurowa, przedstawiciele Klasy ratowniczej ze szkoły z Zabrza oraz uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 z Knurowa.

Osobiście nad przebiegiem akcji czuwali: Jacek Szurgot, Magdalena Kupka i Karina Mońka, Katarzyna Szwarczyńska, Sławomir Czypczar oraz dyrektor Barbara Markowska.

Wierzę, że wiedzę, którą dziś przekazali instruktorzy zostanie w głowach naszych najmłodszych. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym składzie, w kolejnych edycjach PIERWSZEJ POMOCY W MIEŚCIE – mówi Jacek Szurgot