Knurow: Piękna Madonna z Knurowa

Knurowska figura Matki Bożej nalezy do najpiekniejszych rzeźb Pięknych Madonn okresu średniowiecza

Powstała ok. 1420 roku.

W Polsce zachowały się tylko dwie takie rzeźby.

Uroczystość 10 lecia powrotu do naszego miasta, obchodzona była dzisiaj w kościele św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie.

Knurowska figura Matki Bożej należy do jednej z najpiękniejszych rzeźb Pięknych Madonn okresu średniowiecza.  Powstała około 1420 roku.  W Polsce zachowały się tylko dwie takie rzeźby. Nasza powstała w „szkole śląskiej”, można więc powiedzieć że to najstarsza Ślązaczka.

Pełna lirycznego wdzięku twarz Madonny o dworskiej urodzin z wyrazem epoki. Esowata linia ciała stojącej w silnym kontrapoście postaci i układ draperii zebranej po bokach w wiązki fałd nawiązuje do okresu Madonn na Lwie. Głęboko cięte fałdy nadają jednak rzeźbie bogatszą plastykę.
Swoboda i śmiałość w modelowaniu draperii, a przede wszystkim pełna niepokojącej ekspresji maska szatana pod sierpem księżyca, na którym stoi Matka Boża w koronie świadczą o wielkich zdolnościach artystycznych twórcy.

Piękna Madonna z Knurowa to matka Syna Bożego i zwyciężczyni szatana. Owoc granatu trzymany przez dzieciątko w ikonografii chrześcijańskiej symbolizuje błogosławieństwo, łaski i dary Boże.