Knurów: Oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobów Knurowian. / w trakcie/

0
118

  Instytut Pamięci Narodowej zorganizował dzisiaj przy współudziale knurowskiego magistratu, akcję oznaczania znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobów zasłużonych w obronę Polski, Knurowian.

 

  śp. Wilhelm Machulik /ur. 19.11.1899, zm. 24.13.1981/ brał czynny udział w II i III Powstaniu Śląskim. Należał do POW od miesiąca kwietnia 1919 roku. W trzecim powstaniu służył w 4 kompanii 13 pułku żorskiego dowodzonego przez Teofila Bielę i walczył przy zdobywaniu Krywałdu i Knurowa oraz na froncie na odcinku Bierawa, Stare Koźle i Góra Św. Anny. Udzielał się w pracach akcji plebiscytowej i ochraniał zebrania, wiece przed bojówkami niemieckimi. W 1939 roku walczył w obronie granicy polskiej w Knurowie i bronił Fabryki Materiałów Wybuchowych w Ktywałdzie. W okresie międzywojennym należał do Związku Powstańców Śląskich.

Otrzymał następujące odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal pamiątkowy dla uczczenia 50 rocznicy III Powstania Śląskiego.

 

 

W środę 09.11.2022 na cmentarzu parafialnym przy ulicy 1-go Maja w Knurowie odbyła się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego Piotra Kocura poprzez umieszczenie tabliczki pamiątkowej „Tobie Polsko-Grób Powstańca Śląskiego” nadaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.Na grobie widnieje także tabliczka nadana wcześniej-„Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski”.W uroczystości udział wzięli:Naczelnik Wydziału IPN , p.Jan Kwaśniewicz i p. Danuta Mikoda,pracownica IPN Katowice,a także
Prezydent Miasta Knurów-Adam Rams,Sekretarz Miasta-Piotr Dudło,ksiądz proboszcz z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej-Krzysztof Tabath,moja rodzina,poczet sztandarowy miasta Knurowa,przedstawiciel orkiestry dętej KWK „Knurów” i harcerze z ZHP Knurów,którzy pełnili wartę przy grobie.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci, opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, rozpoczęła się 5 lipca 2021 r w dzień setnej rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. Znak pamięci „Teraz Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokacje Tobie Polsko, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej opisy „Grób Powstańca Śląskiego