Otwarcie Pracowni chemiczno-fizycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie.

 

 Na zajęciach otwartych z chemii i fizyki przygotowanych przez uczniów szkoły i nauczycieli, spotkali się: z-ca Prezydenta Miasta Knurów – Piotr Surówka, przedstawiciele Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Tomasz Lewicki, Witold Dumała, przedstawiciele Fundacji JSW oraz jako gospodarz Barbara Iwanicka – Dyrektor Placówki.

  Goście wspólnie z uczniami mieli okazję wykonać kilka praktycznych ćwiczeń, celem przekonania się jak potrzebną inwestycją była ta w kierunkową pracownie.

Przygotowany został również przebogaty program artystyczny, który w skrócie można zobaczyć w materiale poniżej.