udowa Centrum Przesiadkowego FOCH jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych Gminy Knurów, realizowanych przy udziale środków unijnych. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 3,5 miliona złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pieniądze, które Gmina Knurów otrzymała w ramach dofinansowania, pozwoliły na rozpoczęcie w ubiegłym roku I etapu prac związanych z przebudową pasa drogowego ulicy Szpitalnej wraz z wykonaniem nowego przystanku autobusowego i budową ścieżek rowerowych na odcnku w kierunku ulicy Kosmonautów i ulicy Rakoniewskiego. Aktualnie, widać juz efekty robót związanych z nowym  przystankiem, który powstał na przeciwko starej lokalizacji FOCH.

Już od jutra tj. piątku 17 stycznia br. nowy przystanek zostanie włączony do systemu komunikacyjnego i przyjmie pierwsze autobusy ZTM linii 8, 47, 58, 120, 194, 194N, 236, 636, 648, 710 jadące w kierunku osiedla Wojska Polskiego II oraz Gliwic i Gierałtowic, które do tej pory zatrzymaywały się na starym przystaku FOCH.

Autobusy linii 8, 47, 120, 194, 194N, 236, 636, 648 i 710, które kursują w odwrotnym kierunku, tj. do Szczygłowic, Pilchowic oraz Gierałtowic, zatrzymywać się będa od jutra na tymczasowej zatoce autobusowej, zaadaptowanej z części parkingu przy targowisku miejskim. Pozwoli to wykonawcy robót budowlanych na zamknięcie starego przystanku FOCH i rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego.

PODCZAS TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, LICZBA LINII ORAZ GODZINY KURSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH AUTOBUSÓW NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

Nowe centrum przesiadkowe, na wzór tego które powstało w Szczygłowicach, będzie posiadało zadaszone perony, plac manewrowy dla autobusów, oświetlenie oraz ścieżki rowerowe. Wyremontowany zostanie także budynek poczekalni, a do dyspozycji pasażerów będzie toaleta, biletomat i  elektroniczna tablica informująca o aktualnym czasie oczekiwania na autobus, działająca w ramach tzw. dynamicznej informacji pasażerskiej. Po uruchomieniu nowego centrum przesiadkowego, parking przy targowisku miejskim przywrócony zostanie do stanu pierwotnego i nie ulegnie pomniejszeniu.

Info: knurow.pl