Knurów: Orszak Trzech Króli w Parafii MB Częstochowskiej

0
2659

Orszak Trzech Mędrców ze Wschodu, obchodzi w Knurowie 3 urodziny.

Zapoczątkowany nowy sposób integracji z Bogiem i radości z przyjścia Jego Syna na ziemię. Gromadzi coraz więcej wiernych, którzy chcą w ten sposób wspólnie świętować Narodziny Pana.

Orszak Trzech Króli, przeszedł ulicami Knurowa. Na trzech kolejnych przystankach oddając hołd w imieniu Trzech Mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Uczestnicy Orszaku otrzymali papierowe korony.

Czoło Orszaku, wyznaczała symboliczna Gwiazda za którą wędrowała Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka, zapewniająca muzyczną oprawę. Zwieńczeniem Orszaku były sztandary i konna delegacja Mędrców ze Wschodu.

Organizatorem Orszaku jest Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w osobach ks. proboszcza Krzysztofa Tabatha oraz ks. Piotra Larysza. Czynny udział biorą harcerze i zuchy z knurowskiej drużyny im. ks. A. Koziełka, uczniowie klas mundurowych ZSZ nr 2 w Knurowie oraz wierni.

Zabezpieczeniem zajmuje się Komisariat Policji, Straż Miejska oraz druhowie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie.

/arc/