Knurów: Orszak Trzech Króli w Parafii MB Częstochowskiej

0
2289

Orszak Trzech Mędrców ze Wschodu, obchodzi w Knurowie 3 urodziny.

Zapoczątkowany nowy sposób integracji z Bogiem i radości z przyjścia Jego Syna na ziemię. Gromadzi coraz więcej wiernych, którzy chcą w ten sposób wspólnie świętować Narodziny Pana.

Orszak Trzech Króli, przeszedł ulicami Knurowa. Na trzech kolejnych przystankach oddając hołd w imieniu Trzech Mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Uczestnicy Orszaku otrzymali papierowe korony.

Czoło Orszaku, wyznaczała symboliczna Gwiazda za którą wędrowała Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka, zapewniająca muzyczną oprawę. Zwieńczeniem Orszaku były sztandary i konna delegacja Mędrców ze Wschodu.

Organizatorem Orszaku jest Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w osobach ks. proboszcza Krzysztofa Tabatha oraz ks. Piotra Larysza. Czynny udział biorą harcerze i zuchy z knurowskiej drużyny im. ks. A. Koziełka, uczniowie klas mundurowych ZSZ nr 2 w Knurowie oraz wierni.

Zabezpieczeniem zajmuje się Komisariat Policji, Straż Miejska oraz druhowie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie.

/arc/

 


6 stycznia w tradycji chrześcijańskiej przypada święto Trzech Króli czyli uliczna jasełka, połączona ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci.

„A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami…”- to słowa kolędy, w których jest zawarte sedno Święta Trzech Króli. Bóg zstąpił na ziemię i wszedł między ludzi, stał się jednym z nas czym jak w żadnej innej religii na świecie, upodmiotowił człowieka i z miłości do nas stał się nam równy. To co wypływa z faktu przyjęcia człowieczeństwa prze Boga jest doprawdy jednym z największych przejawów miłości Boga do człowieka. Większym jest tylko ukrzyżowanie.

Wielkie święto Objawienia Boga światu, po grecku zwane jest Epifanią, ustanowionym i obchodzonym już w III w. oczywiście na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Królowie – trzej mędrcy ze wschodu, z Indii, Persji i Arabii czyli Kacper, Melchior i Baltazar – złożyli Dzieciątku Jezus.

Trzej Królowie, którzy dotarli do żłóbka Jezusa złożyli w darze stosowne dary : złoto, kadzidło i mirrę. Każdy z tych darów ma odpowiednie znaczenie: złoto – podkreślało godność królewską Jezusa, kadzidło – było znakiem dziękczynienia, mirra – było olejkiem, którym namaszczało się ciało zmarłych. Było to coś niebywale drogiego, wonna żywica otrzymywana z balsamowca mirry. Była to zapowiedź tego co się miało stać za 33 lata.

Z podtrzymywania tradycji nie wyłamuje się również Knurów. Mieszkańcy łącząc się z wieloma miastami w Polsce i Polakami mieszkającymi lub przebywającymi poza granicami kraju poprzez jasełkę uliczną dali wyraz świadectwa wiary w tajemnicę Bożego Narodzenia.

Jak co roku głównym koordynatorem projektu był ks. Piotr Larysz z parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

Orszak Trzech Króli – dziękując za obecność Boga w historii człowieka – przeszedł po ulicach Knurowa już trzeci raz. Swój początek miał na placu Caritasu Ośrodka MB Uzdrowienia Chorych. Następnie trasa procesji przebiegała ul. Szpitalną, dalej ul. Ułanów i Al. Lipową. Natomiast punkt docelowy to plac kościelny MB Częstochowskiej, gdzie była ostatnia stacja.

W tegorocznym wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Knurowa, harcerze z ZHP Knurów oraz klasa mundurowa z ZSZ nr 2. Wierni mając na głowie insygnia władzy w postaci korony, śpiewając wspólnie kolędy podążyli razem z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem za gwiazdą betlejemską w procesji.

Podróż do nowo narodzonego Jezusa, uświetniła Orkiestra Dęta z KWK „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka, a także tenor Adam Sobierajski. W trakcie procesji uczestnicy mieli okazję  także zobaczyć kilka scen z tegorocznych jasełek przedstawionych przez dzieci i młodzież knurowską.

Po złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się uroczysta Eucharystia.

Relacja: Agnieszka Łyko