InformacjeKnurówUrząd Miasta Knurów

Knurów: Ogłoszono konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kwotę 422 000 złotych; tj. o 34 tysiące więcej niż w roku poprzedni, przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, działań proekologicznych i aktywizujących mieszkańców oraz wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2023 (Uchwała nr LXIII/773/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 16.11. 2022 r) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka  nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • organizację działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień
  • organizacji działań proekologicznych,
  • organizacji działań aktywizujących mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 20 stycznia 2023 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2023 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 25 stycznia 2023 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunki umowy, zasady kontroli i oceny zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Knurowa o ogłoszeniu o konkursie. Treść Zarządzenia oraz formularz ofertowy dostępne są w formie plików do pobrania na końcu artykułu.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać także pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Zarządzenie Nr1/BWP/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2023r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Knurów.

Wzór oferty 2019_1.docx

info: knurow.pl