Knurów: OGŁOSZENIE

0
501

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,50m2 składające się z 1 pokoju, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 8/B/1 – parter.

Cena wywoławcza – 103.662,00 zł.

Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł.

Termin przetargu – 28.10.2021 r. o godz. 10:00.

Wadium w wysokości 10.370,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godz. 15:00.

Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 25.10.2021 r. od godz. 15:00 do 16:00.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy

  1. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Organizacyjnych, telefon 235-14-25 wewn.34.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.