InformacjeKnurów

Knurów: Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów opublikowano ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.

W sumie, do obsadzenia jest 8 miejsc. W Urzędzie Miasta czeka wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych oraz Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Pozostałe 6 ofert dotyczy pracy w Straży Miejskiej.

• Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych
• Podinspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
• Inspektor w Straży Miejskiej
• Aplikant w Straży Miejskiej (5 wolnych stanowisk)

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o zapoznanie się z warunkami naboru, szczegółowo określonymi w ogłoszeniach o naborze, zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Knurów pod linkami:

• Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych
https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41235&idmp=101&r=r
• Podinspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41239&idmp=101&r=r
• Inspektor w Straży Miejskiej
https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41237&idmp=101&r=r
• Aplikant w Straży Miejskiej (5 wolnych stanowisk)
https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41238&idmp=101&r=r

Oferty można przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 roku, a w przypadku ubiegania się o stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa do 26 lutego 2024 roku.

Info: UM Knurów