Ksiądz Jan Twardowski napisał:

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.

14 lipca 2020 roku odeszła od nas

Ś.P. Małgorzata Forst- Grondys

nauczyciel, pedagog, logopeda

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im. Feliksa Michalskiego

w Knurowie.

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej koleżanki, całym sercem oddanej wychowaniu i edukacji dzieci.

Mężowi, córkom oraz rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Dyrektor i współpracownicy

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im. Feliksa Michalskiego

w Knurowie