KnurówNewsyz ostatniej chwili

Knurów: Obniżki opłat w knurowskiej LWSM.

   22 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Zgodnie z zapowiedziami Grupy Inicjującej Zmiany zostały podjęte uchwały o:

– przeznaczeniu nadwyżki bilansowej, za 2022, przypadającej na okres od dnia 1.09.2023 do 31.08.2024, stawka opłaty eksploatacyjnej jest zmniejszona o kwotę 0,19 zł/m2/mc (w przypadku mieszkania 50 m2 – to kwota 9,50 zł/mc) /wspomniana obniżka 0,19zł opłaty eksploatacyjnej dotyczy osób będących na dzień 31.12.2022r członkami Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie/.

– obniżeniu kosztów związanych z niepobieraniem przez Radę Nadzorczą LWSM wynagrodzenia za luty-kwiecień 2023 – odliczamy jednorazowo kwotę w wysokości 0,49zł/m2 (w przypadku 50 m2 mieszkania to kwota 24,50 zł jednorazowego pomniejszenia)

– obniżeniu kosztów związanych z „obniżeniem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej LWSM – za okres od maja do sierpnia 2023” odliczamy jednorazowo 0,54 zł/m2 (w przypadku mieszkania 50 m2 to kwota  27 zł jednorazowego pomniejszenia)

 

     Do ostatniego maja br. musiały do Państwa zostać wysłane, przygotowane i wydrukowane informacje, tym razem o OBNIŻKACH opłat czynszowych, nad którymi głosowali członkowie RN.

Tak też się stało. I w związku z tym, do naszych mieszkańców powędrowały zestawienia ze stawkami obniżek.

  Jeżeli któreś z tych wyliczeń, wydaje się Państwu niejasne, zapraszamy do kontaktu z Działem Czynszów telefonicznie pod nr : 32/ 235 14 23; 32/ 235 14 25; 32/ 235 21 54 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana II Sobieskiego 6.

  Pracownicy Działu Czynszów postarają się udzielić wszelkich informacji i rozwiać Państwa ewentualne wątpliwości w w/w temacie.

  Zapraszamy również do korzystania z internetowej platformy rozliczeniowej e-bok /Logowanie | eBOK (lwsm.pl)/