Knurów: Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w PSP JRG Knurów.

0
557

Knurów:

Ogromne podziękowania płyną z ust zawodowych strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie oraz ich przełożonych z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach za pomoc i wkład finansowy, który pozwolił na doposażenie JRG Knurów.

Mowa o nowiutkim wozie ratowniczo-gaśniczym, który od jakiegoś już czasu pracuje wraz ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej.

Za pomoc finansową podziękowali: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – st. bryg. mgr inż. Roman Klecha oraz Dowódca JRG kpt. inż. Michał Rutecki.
Panowie oficerowie na zorganizowanym dzisiaj na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie podziękowali – Prezydentowi Miasta Knurów – Adamowi Rams, Sekretarzowi Miasta Knurów – Piotrowi Dudło / obaj niestety nieobecni z powodów zdrowotnych/, Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów – Tomaszowi Rzepa, Wójtowi Gminy Gierałtowice – Leszkowi Żogała, Wójtowi Gminy Pilchowice – Maciejowi Gogulla oraz przedstawicielom JRG KWK Knurów-Szczygłowice i Fundacji JSW SA.

⬇️⬇️⬇️

zapraszamy do obejrzenia obszernego materiału video ze spotkania oraz naszej transmisji w wersji live /na żywo/ z wydarzenia

/arc/

Koszt zakupu samochodu ogólem: 1.096.000 zt – zakup realizowała Komenda Wojewódzka PSP Katowice

Finansowanie:
500.000 zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19
196.000 zł z firm ubezpieczeniowych (fundusz prewencyjny KG PSP)
400.000 zł z dotacji wpłaconych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla komendy, z tego:
150.000 zł dotacja z budżetu Miasta Knurów
100.000 zł dotacja z budżetu Gminy Pilchowice
100.000 zł dotacja z budżetu Gminy Gierałtowice
50.000 zł darowizna Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej

⬇️⬇️⬇️