Program Rodzina 3+ w Knurowie funkcjonuje od ponad 4,5 roku. Jego zadaniem jest wsparcie rodzin wielodzietnych z Gminy Knurów, a także stworzenie możliwości rozwoju biznesowego lokalnym przedsiębiorcom.

Przez cały czas funkcjonowania programu wydano blisko 3 000 kart rodzinom posiadającym minimum troje dzieci. Miasto nawiązało współpracę z 47 partnerami (w tym 9 obiektów miejskich), z różnych branż, oferującymi od 5% a nawet do 100% zniżki na wybrane usługi.

Miasto pragnie poinformować, że do grona partnerów przystąpiła kolejna firma, mowa o RehaPraxis Fizjoterapia funkcjonująca przy ul. Ogrodowej 1H w Knurowie.

Nowy Partner oferuje następujące zniżki:

  • 10% zniżki na wszystkie oferowane usługi (za wyjątkiem pakietów objętych ceną promocyjną)
  • 20% zniżki na warsztaty noszenia dziecka w chustach z certyfikowanym doradcą chustonoszenia

Przypominamy, że wszystkie rodziny mieszkające w Knurowie i posiadające min. 3 dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 lat uczące się, mogą ubiegać się o wyrobienie kart dla wszystkich jej członków.

Info: knurow.pl