W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP – „żałoby narodowej”, ulega zmianie termin Noworocznego Koncertu Wiedeńskiego.

Nowy termin to 25 stycznia godz.18:00.