Knurów: Nie podoba Ci się marnotrawienie Twoich pieniędzy? Pomóż nam zmienić zapisy statutowe.

0
894
Knurów:
Jesteś Członkiem Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej?
Nie podoba Ci się marnotrawienie Twoich pieniędzy?
 
Pomóż nam zmienić zapisy statutowe.
 
Jak powiedział nam Henryk Hankus, organizator protestu i przeciwnik funkcjonowania Rad Osiedlowych: Chcemy w znacznym stopniu ograniczyć wydatki. Szukamy oszczędności. Trzeba zlikwidować nie potrzebny organ, jakim są Rady Osiedlowe. Nie zostały one wybrane na największych osiedlach. Teraz potrzebne są zmiany statutowe. Koniecznym jest również zmiejszenie ilości Członków Rady Nadzorczej oraz zmiejszenie ich uposażenia.
Zapraszamy mieszkańców osiedli LWSM, będących Członkami spółdzielni do złożenia podpisu pod listami, zmierzającymi do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków LWSM.
 
Pan Henryk, będzie pełnić dyżur w spółdzielczym Klubie Gama przy ul. Kapelanów Wojskowych od nadchodzącego poniedziałku – piątku w godzinach 14:00 – 16:00.
Spodziewajcie się również wizyty Wolontariuszy – Członków Spółdzielni, zbierających podpisy.
 
Potrzebne jest prawie 800 podpisów. Pamiętajcie, nie wpisujcie się 2x na listy poparcia – mówi Hankus.
 
foto: archi

 

 

 

 

Knurów: Członkowie LWSM os. 1000 lecia przegłosowali NIE WYBIERANIE – Rady Osiedla. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)