Knurów: Nie będzie placów zabaw na Koziełka i Zwycięstwa … ??

0
1189

 Nie będzie placów zabaw na Koziełka i Zwycięstwa … ??

… przynajmniej do końca bieżącego roku. Jaka sytuacja będzie w kolejnym 2019 ? , zależy głównie od sytuacji na rynku i możliwości pozyskania firmy, która podejmie się zadania w kosztach założonych lub przynajmniej zbliżonych do zabezpieczonych w budżecie.

    Do dnia dzisiejszego ( 19.09.2018 ) można było składać oferty na wykonanie zadań pn. „Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: „Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw”, Część 2: „Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – Krzyżówka)”, w tutejszym magistracie.

 Mieliśmy nadzieję, że to już ostatni przetarg i procedura w końcu wyłoni firmę, która przystąpi do wykonania zadania.

Jak informują Urzędnicy, na każde zadanie, wpłynęło po jednej ofercie, złożonej przez firmę Baugart Krzysztof Kalisz z Gliwic. Niestety wbrew założeniu operatu przygotowanego przez biuro projektowe, kwoty zaproponowane przez oferenta w znaczny sposób przekraczają zakładane na wykonanie zadań koszty.

 W przypadku planowanego placu zabaw przy ulicy Koziełka, kwota przekroczona została prawie o 30.000 zł, w przypadku placu zabaw przy ulicy Zwycięstwa to ponad 38.000 zł.

 Z tego co udało nam się oficjalnie dowiedzieć, niestety i w tym wypadku, postępowanie przetargowe zostanie unieważnione.

 Kolejny przetarg zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w okolicach początku przyszłego roku, ponieważ urzędnicy są zdeterminowani do wykonania założonych w Budżecie obywatelskim inwestycji.

 

/arc/