Począwszy od 2 do 30 stycznia 2020r. można zgłaszać kandydatów do nagrody w dziedzinie sportu i kultury za wybitne osiągnięcia w 2019 roku.

Organizatorem konkursu jest Gmina Knurów.

Formularze wniosków dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, można otrzymać w Biurze Podawczym, które znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr.F.Ogana 5 lub pobrać tutaj:

Lp. Wnioski Pobierz
1. wniosek dla zawodnika sportowego
2. wniosek dla działacza sportowego  
3. wniosek dla animatora kultury  

 

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5.

Wzorem lat ubiegłych, rozstrzygnięcie konkursu nastapi do końca I kwartału, przy czym zgodnie z regulaminem konkursowym, weryfikacją nadesłanych wniosków zajmie się specjalna komisja powołana przez Prezydenta Miasta, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta, MOSiR-u oraz Centrum Kultury.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień tradycyjnie nastąpi podczas gali, która zorganizowana będzie w I kwartale bieżącego roku.

ŁĄCZNA PULA PIENIĘDZY PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY WYNOSI 34 TYSIĄCE ZŁOTYCH. Z CZEGO NA KULTURĘ JEST 10 TYSIĘCY, POZOSTAŁA KWOTA DOTYCZY SPORTU

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – K L I K

Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym – K L I K

Info: knurow.pl