W dniu dzisiejszym ( 10 stycznia 2018 ) odbyła się kolejna 44 sesja nadzwyczajna Rady Miasta Knurów.

    Dowiedzielismy się w jej trakcie o tym, że :

Powstaną Otwarte Strefy Aktywności, w ramach programu rozwoju aktywności o charakterze wielopokoleniowym. Program Ministerstwa Sportu i Rekreacji ( plac zabaw z 3 urządzeniami zabawowymi  sprawnościowymi , ogrodzony z bezpieczną nawierzchnią z 6 urządzeniami siłowni zewnętrznej, 4 ławkami,1  stół do gry w szachy lub w warcaby ) urządzenia dofinansowanie w wysokości 50 tys na 100 tys wycenionych wydatków do 15 lutego trzeba złożyć wnioski i takie też będą złożone.

Proponowane są dwie lokalizacje:

1. Szpitalna tył budynku Kazimierza Wielkiego 2 ( popularna „setka” )
2. Staszica skwerek pomiędzy nasypem, a budynkiem z mieszkaniami socjalnymi – dobudowa do istniejącego placu zabaw

W kolejności ppdjeto uchwały ws.

– przebudowy ul. Szpitalna / Chrobrego Kosmonautów / zmiany do projektu i zwiększenie wydatków

– komunikacja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – podwyższenie zaplanowanej kwoty z 518 tys o kwotę  18 tys, która wynikła z realnie wyliczonych kosztów

– przebudowa placu szkolnego MSP 4,  podwyższenie planu wydatków o 168 tys w związku z rozstrzygniętym przetargiem i koniecznym jest w celu prawidłowej realizacji zadania podwyższenie i urealnienie kwoty.

     Metropolitalny Fundusz Solidarności do którego należy również Knurów. Należą do niego miasta i gminy miejskie. Na rejon gliwicki przypadnie 12 mln, z obietnicy Gliwic i Zabrza wynika, że zrzekną się z korzystania z tego funduszu . Pozostanie więc 6 gmin, które będą mogły skorzystać z tych środków. Do poniedziałku zostanie napisany plan rozdysponowania tych środków z założeniem na przebudowę  ul. Ogana  na ten rok oraz dokończenie I etap obwodnicy Katowickiej SSE.