Knurów: Msza święta w parafii śś Cyryla i Metodego w intencji Górników z okazji Dnia Górnika

0
259

Knurów:

Msza święta w parafii śś Cyryla i Metodego w intencji Górników z okazji Dnia Górnika

Po Mszy świętej delegacje górnicze i samorządowe udały się w towarzystwie Orkiestra KWK Knurów, pocztów sztandarowych i mieszkańców złożyć kwiaty i wieńce pod Pomnikiem św. Barbary

🔽🔽🔽

/arc/