Knurów: Msza Święta w intencji mieszkańców Knurowa oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Barbary

0
400

W ostatnim dniu obchodów Urodzin Knurowa, w niedzielę 19 czerwca 2022 roku w Parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Knurowie odbyła się o godz. 11:30 Uroczysta Msza Święta.

Odświętne nabożeństwo  w intencji miasta i jego mieszkańców odprawił ks. Proboszcz Mirosław Pelc.

Podczas niedzielnej celebracji eucharystycznej pełną, godną i piękną  oprawę muzyczną tworzył Chór Kameralny „ Slavica Musa” pod kierunkiem Tomasza Pawła Sadownika, dodając w ten sposób jeszcze bardziej powagi całemu wydarzeniu w świątyni.

Niecodzienną liturgię Eucharystyczną uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe oraz władze miasta, samorządowcy przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, mieszkańcy miasta.

Po uroczystości sakralnej wierni i zaproszeni goście w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestry KWK „Knurów”, przemaszerowali na skwer miejski u zbiegu ulic Kopalnianej i Dworcowej pod figurę św. Barbary – patronki miasta.

Ustanowienie św. Barbary Patronką Miasta Knurowa nastąpiło 17 czerwca 2018 roku na Uroczystej Mszy Świętej,  którą koncelebrował ksiądz Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc wraz z miejscowymi duchownymi. Odtąd św. Barbara swym niebieskim płaszczem otacza nie tylko całe miasto, ale i wszystkich jego mieszkańców.

Myśl o ustanowieniu św. Barbary Patronką Miasta Knurów zrodziła się w sercach radnych miasta. Towarzyszyło im przekonanie, że wybór św. Barbary byłby usankcjonowaniem powszechnej świadomości mieszkańców Knurowa, że jej kult nie ogranicza się do części miejscowości, ale jest obecny w całym mieście od wielu lat.

Jako patronka ludzi ciężkiej pracy jest nierozerwalnie związana z tradycją górniczą, jednak krąg oddziaływania św. Barbary zdecydowanie wykracza poza obręb kopalni i jej pracowników.

Pod pomnikiem św. Barbary symbolicznie złożono kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców. Kwiaty złożyli m.in. Prezydent Knurowa Adam Rams wraz z Zarządem Miasta, Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa wraz z radnymi,  Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Gonciarz, radni Rady Powiatu Gliwickiego, Dyrektor KWK Knurów Jarosław Twardokęs, a także przedstawiciele szkół knurowskich.

Na ceremonii niezawodna Orkiestra Dęta KWK Knurów pod dyrekcją Anny Papiernik odegrała hymn państwowy czyli Mazurek Dąbrowskiego, a poczty sztandarowe prezentowały sztandary.

Ponadto grupa Mażoretek z  Knurowa przy Patronce Miasta zaprezentowała ciekawe, pełne ekspresji choreograficzne układy taneczno-marszowe.

Relacja: Agnieszka Łyko

foto: Agnieszka Łyko

foto: /arc/