Knurów: Msza św. z poświęceniem sztandaru Miasta Knurów.

0
951

Niedziela – 16 czerwca 2019 roku – była wyjątkowym dniem dla mieszkańców Knurowa z uwagi na uroczyste poświęcenie sztandaru Miasta.

Sztandar Miasta dopełnia gamę symboli Knurowa, stanowiąc, obok herbu i flagi miasta, nie tylko ważne insygnium władzy samorządowej, ale również piękny symbol naszej tożsamości.

Autorami nowych symboli miejskich są eksperci heraldyczni – doktor nauk historycznych pani Małgorzata Kaganiec oraz pan Romuald Kubiciel.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję przeżycia osobiście tych uroczystych i historycznych chwil podczas specjalnej Mszy Świętej.

Ceremonia poświęcenia sztandaru Miasta odbyła się w samo południe, w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.

Odświętne nabożeństwo odprawił Dziekan ks. Grzegorz Kusze oraz ks. Mirosław Pelc – Proboszcz Parafii św. św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

W niecodziennej liturgii Eucharystycznej uczestniczył pan Adam Rams – Prezydent Miasta Knurów oraz pan Tomasz Rzepa – Przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi, a także przedstawiciele Powiatu Gliwickiego i harcerze z ZHP Knurów.

Podczas niedzielnej celebracji eucharystycznej pełną, godną i piękną oprawę muzyczną tworzył Chór Kameralny „ Slavica Musa” pod kierunkiem Pawła Tomasza Sadownika, dodając w ten sposób jeszcze bardziej powagi całemu wydarzeniu w świątyni.

Punktem kulminacyjnym podniosłej Mszy Świętej oprócz poświęcenia było oddanie hołdu sztandarowi Miasta przez pana Adama Ramsa Prezydenta Miasta Knurów i pana Tomasza Rzepę Przewodniczącego Rady Miasta.

Po uroczystości przed Parafią MB Częstochowskiej, wyraźną linię melodyczną dostarczyła niezawodna orkiestra KWK „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

Ponadto grupa Mażoretek zaprezentowała ciekawe, pełne ekspresji choreograficzne układy taneczno-marszowe przy akompaniamencie Orkiestry Dętej.

Relacja: Agnieszka Łyko